کمانگیران شمال

مسابقات جهانی2013-کامپوند مردان

Compound Gold medal Match - World Cup ۲۰۱۳

Recurve Women Bronze - Indoor World Cup ۲۰۱۳

Recurve Women Bronze - Indoor World Cup ۲۰۱۳

مسابقات جهانی تیر و کمان2013-ریکرو مردان-داخل سالن

Recurve Men Bronze-2013

 

ورود کاربران

مشاهده بيوريتم

تبلیغات

تبلیغات

فواید تیراندازی با کمان

Back to Top

Template Design:OPB Group