کمانگیران شمال

تیم های برتر مسابقات تیروکمان قهرمانی کشور در زنجان مشخص شد

در پایان مسابقه‌های تیروکمان قهرمانی کشور که در دو رشته ریکرو و کامپوند زنان و مردان در استان زنجان برگزار شد، تیم‌های برتر رقابت‌های تیمی و میکس معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در پایان رقابت‌های تیر و کمان قهرمانی کشور که در دو رشته ریکرو و کامپوند زنان و مردان و در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار شد، در پایان رقابت‌های تیمی و میکس نتایج زیر به دست آمد.

ادامه مطلب: تیم های برتر مسابقات تیروکمان قهرمانی کشور در زنجان مشخص شد

اطلاعیه فدراسیون تیراندازی با کمان در مورد ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست

اطلاعیه فدراسیون تیراندازی با کمان در مورد ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست

 

ادامه مطلب: اطلاعیه فدراسیون تیراندازی با کمان در مورد ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست

جدول حذفی کامپوند و ریکرو آقایان/13 آذر 94

جدول حذفی کامپوند آقایان


 

______1 آقای قیدی

______1آقای قیدی________                            

______4 آقای جعفری

______1آقای قیدی______                                                                      

______3آقای سجادی

______3آقای سجادی______                           

______2آقای واحد 

نفرات برتر کامپوند

ادامه مطلب: جدول حذفی کامپوند و ریکرو آقایان/13 آذر 94

ورود کاربران

مشاهده بيوريتم

تبلیغات

تبلیغات

فواید تیراندازی با کمان

Back to Top

Template Design:OPB Group